Baba Danyagiri og Lise Abelvik ved fosterhjemstjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal forteller at like mange barn trenger et hjem, men at færre vil åpne hjemmene sine for barna. Foto: RUNE PETTER NESS

Skriker etter fosterhjem: - Vi får ikke plassert barn som venter på fosterhjem. Det er alvorlig