Null og niks. Slik har påsken gått for helseforetaket.

Gladmelding fra Helse Nord-Trøndelag.

Helse Nord-Trøndelag opplyser i sin daglige pressemelding om koronasituasjonen at helseforetaket mandag 2. påskedag ikke har verken pasienter eller ansatte med koronasmitte. Helseforetaket har heller ikke ansatte i karantene på grunn av pandemien.

Det er for øvrig samme status som har vært gjennom den siste påskeuken, hvor smittetrykket har vært lavt i regionen. Siste gang helseforetaket hadde ansatte i karantene var mandag 29. mars, da én ansatt ikke fikk møte på jobb.

Det har ikke blitt registrert smittetilfeller i verken Steinkjer eller Inderøy kommune i påsken. Forrige registrerte tilfelle i Steinkjer var 22. mars.