Etterforskningsleder Anders Sunde-Eidem på politihuset. Foto: Håvard Jensen

Millionsatsing med politiet i Trøndelag – skal bekjempe overgrep mot barn på nett

Økt samarbeid mellom Trøndelag politidistrikt og eksperter ved NTNU skal bidra til å bekjempe deling av overgrepsmateriale på nett.

Trøndelag politidistrikt og NTNU sitt senter for cyber- og informasjonssikkerhet har fått to millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet til å fortsette et samarbeid som skal gi mer kunnskap om og gjøre det vanskeligere å dele seksuelle overgrep mot barn på internett, opplyser politiet i en pressemelding.

Internett spiller en stadig mer sentral rolle i overgrepssaker i Norge, og i 2020 økte antall anmeldelser som involverer overgrepsmateriale med barn med over 15 prosent.

– Vi arbeider med å redusere omfanget av arenaer og mulighet for at gjerningspersoner kommer i kontakt med hverandre, sier professor Katrin Franke, leder for NTNU Forensics Group.

Katrin Franke, leder for NTNU Forensics Group. Foto: NTNU

– Politiet har etter hvert fått mye erfaring med overgrep på nett fra en rekke enkeltsaker, men vi trenger mer kunnskap om de ulike tekniske løsningene som brukes i dag, og hvilke plattformer, teknologier og trender som kommer, sier Anders Sunde-Eidem, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Trøndelag politidistrikt.

– Denne forskningen vil styrke vårt arbeid med å forebygge overgrep og gi oss bedre forutsetninger for å stanse nedlastere og overgripere.

Kampen mot deling av overgrepsmateriale på nett, krever samarbeid på tvers av fag og sektorer. Dette forskningsprosjektet kobler sammen NTNUs i fagmiljø innen Cyber og informasjonssikkerhet, sammen med Trøndelag politidistrikt og andre partnere fra akademia og politiet.

Utfordrende teknologisk utvikling

Internett og sosiale medier har blitt en integrert del av dagliglivet til barn og unge. Samtidig flytter den raske utviklingen i datateknologi stadig grensene for nettovergrep. Anonymiseringsteknikker, krypteringsmuligheter og sletteprogrammer bidrar til lavere risiko for å bli oppdaget når man deler eller lagrer overgrepsmateriale.

– Vi har i dag et tett samarbeid med politiet som vi har hatt over flere år, dette har vært avgjørende for oss for å komme dit vi er i dag. Vi er veldig fornøyde med at vi får et tilskudd til å fortsette med det gode arbeidet. Dette er et ekstremt viktig og tidkrevende arbeid. Med disse midlene har vi også fått en anerkjennelse og selvtillit til å fortsette, sier Franke.