Steinkjer er kjent for de mange tulipanene i sentrum. Foto: Berit Roald/NTB

Nå kan du søke om tilskudd for å bedre estetikken i nabolaget

Steinkjer kommune inviterer til ny søknadsrunde som skal styrke estetikken og stedsutviklingen i de mange grendene.

De siste årene har det dukket opp flere flotte parker og lekeplasser i Steinkjer sentrum, og i en årrekke har de mange tulipanene forskjønnet bysentrum.

Samtidig har et kommunen satt av noen hundre tusen kroner til estetikk utenfor sentrum, og invitert alle til å søke om tilskudd.

Årets søknadsfrist er 25. april, skriver Steinkjer kommune på sine nettsider.

– Tilskuddet ytes i form av kontante tilskudd som brukes til å kjøpe inn parkutstyr som bidrar til å forskjønne området, og heve den estetiske kvaliteten for området. Det tilstrebes en geografisk fordeling av midlene i kommunen hvert år.

Kriteriene for tildeling er slik:

  • Estetisk tankegang bak innholdet i søknaden.
  • Estetisk løft for stedet/tiltaket.
  • Stedet/tiltaket er åpent for allmennheten.
  • Stedet/tiltaket er en samlingsplass for bygda/boligområdet.
  • Stedet/tiltaket skal være et uteområde, areal eller tilknytning til bygning der folk i alle aldre har lik tilgang for ulik sosial og fysisk aktivitet.
  • Stedet/tiltaket skal være universelt utformet.
  • Stedet/tiltaket skal legge til rette for inkludering og aktivitet.

140.000 kroner i 2020

I 2020 ble det gitt 140.000 kroner i tilskudd til ti søkere.

De fleste søknadene omhandlet blomsterkasser, beplanting og benker, men også større prosjekt som ny grillpaviljong i Sørlia og etablering av ny tursti med zipline i Mære.