Dalbygdveien blir stengt ved Bjønnadalsbekken i inntil to uker. Foto: Skjermdump Norgeskart

Må stenge vei for å få fram fiberbredbånd og vatn

Fra og med torsdag stenges en strekning av Dalbygdvegen i Kvam.

Det melder nettsiden Bygdekontakten. Årsaken er graving og sprenging i forbindelse med legging av fiberbredbånd og vatn.

– Fra torsdag 8. april blir Dalbygdveien stengt ved Bjønnadalsbekken mellom Moaaunet og Mo. Det skal arbeides med legging av vann- og fiberrør i et krevende terreng hvor det må sprenges en del fjell og deler av veien må bygges opp igjen. Utbygger skriver at i verste fall kan stengingen vare opptil 2 uker, står det på Bygdekontakten.

Det vil få konsekvenser for alle i dalføret.

– Dette vil påvirke endringer i kjøremønster ikke bare for boende i området men også for skolebuss, melkebil, slaktebil, veterinærer, helsepersonell m.v. Vi som bor i dalen og blir berørt av stengingen har varslet aktuelle transporter. Det vil også bli varslet med skilting ved Guin, Følling og Vellemelen.

Steinkjer kommune opplyser på deres nettsider om prosjektet:

Vannforsyning Nord-Jønnem til Øysterdalen /Dalbygda

Kommunen har bygd vannledning langs Dalbygda opp til Nord-Jønnem. En ev. videreføring til Øysterdalen, ekskl. private stikk, utgjør 12 km. NTE vil legge fiber øverst i Dalbygda i forbindelse med denne anleggsgjennomføringen. I prosjektet ønsker man å videreføre eksisterende kommunale ledning. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2021.