Kortnebbgjess på åkrene like ved Landbruksskolen på Mære.

Se bildene

Får endene til å møtes ... eller, vent nå litt

Gjess, det er vår! I alle fall hvis man skal dømme etter de tusen fjærkreene som samlet seg på gjess-teppet i helga.

Like ved Landbruksskolen på Mære kunne man denne helgen observere tusenvis av gjess samle seg på en åker. Selv om disse kan være til plage for bøndene, er de et imponerende skue, der de danner hele åkrer med gjess, tett i tett.

Foto: LEIF ARNE HOLME

Kort nebb, lang ferd

Det er den såkalte kortnebbgåsa som har vendt tilbake fra sydlige strøk, kan fugleeksperter opplyse om. Den er en kystbunden, overflatebeitende sjøfugl som er såkalt våtmarkstilknyttet fugleart. Kortnebbgåsa er en kortdistansetrekkfugl som hekker i arktisk og den palearktiske sone, hvor den også overvintrer. Det vil i praksis si på de britiske øyer og fra Danmark til Belgia.

Den hekker vanligvis ved Vest-Grønland, Island og Svalbard.

Kortnebbgjessene som raster på Innherred kommer fra overvintringsområdene i Danmark, Nederland og Belgia. Hovedsakelig holder de seg i Belgia/Nederland midtvinters, før de trekker opp til Danmark på etterjulsvinteren, litt avhengig av vinterens klima, kan fuglekikker Per Ivar Nicolaisen fortelle.

Han har vært med på kortnebbgås-prosjektet ledet av prof. Jesper Madsen ved Århus universitet siden starten av 1990-tallet.

– De står så i de danske rasteområdene ved Vest-Jylland frem til de trekker nordover og tar seg en pust i bakken her på Innherred. Her hviler de en periode før de trekker videre mot hekkeområdet som er på Svalbard, skriver Nicolaisen.

Det finnes to separate bestander av kortnebbgås. Den ene bestanden hekker på Øst-Grønnland og Island, og overvintrer på De britiske øyer. Den andre bestanden hekker på Svalbard og overvintrer i Nederland/Belgia/Danmark. Det er disse som besøker oss, forklarer Nicolaisen.

20.000 i Beitstad

Kortnebbgås er nært beslektet med sædgås (Anser fabalis), og har tidvis blitt regnet som underarter av samme art. Den blir omkring 60-75 cm. Hannene veier cirka 1,9–3,86 kg og hunnene 1,45–2,81 kg. Vingespennet utgjør cirka 135–170 cm. Det er beregnet at Svalbard-bestanden av kortnebbgås er på 72.000 fugler, ifølge beregninger gjort 2017-2018.

Stoppet i Nord-Trøndelag er en mellomlanding de gjør. Beitstad har anslagsvis 20.000 gjess på besøk i løpet av våren. De beiter på spirende enger og nysådde kornåkrer, noe som fører til betydelig beiteskadeproblematikk.

Fjærkre på Mære

Konflikten er imidlertid størst i Vesterålen, hvor kortnebbgjessene sammen med hvitkinngjess konkurrerer med sauer om gressmarkene.