Sneppenbrua er en av bruene vegvesenet skal ta en nøyere kikk på. Foto: Even Hvalen Thodesen

Denne brua er blant de 100 som skal inspiseres i år