Finn Rossing i Rødt er ikke nådig overfor MDGs ja til settefiskanlegg i Malm. Foto: Rødt

Sjokkert over Miljøpartiets settefisk-ja. – Uforståelig