Debatt:

Dere tar fra oss levebrødet vårt, livet vårt

Er dette takken, kjære politikere?

Foto: Leif Arne Holme

Vi jobber og står på. Vi prøver å etablere nye og bærekraftige bedrifter og skape arbeidsplasser i distriktene. Vi tror vi gjør akkurat det dere ønsker: Øker verdiskapningen i landet vårt. Vi jobber bærekraftig. Vi bruker lokalprodusert mat og drikke. Vi støtter opp om lokalt næringsliv. Vi utvikler reiselivet i Norge med opplevelser både for gane og sanser, nordmenn og utlendinger. Vi følger lover og regler og gjør vårt for å unngå smittespredning i samfunnet. renhold, mindre grupper og skjenkeforbud etter kl. 22.00 (nå totalt)

Hva er takken? Jo, dere tar fra oss levebrødet vårt, livet vårt. 15 år av livet vårt med arbeid nesten uten lønn. 15 år der vi har satset og lykkes med å skape et unikt sted som mange setter pris på. På toppen av Inderøy har vi, midt i en pandemi, klart å etablere et unikt landskapshotell som vi er stolte av. Men så må vi stenge ned, igjen og igjen. De mange påbudene, forbudene og anbefalingene for vår bransje endres stadig. Det er ingen forutsigbarhet og det er umulig å opprettholde forsvarlig drift, selv med en ukuelig optimisme og lange arbeidsdager. For vi har jo ingen gjester, verken i restauranten eller på rommene. Matvarelageret og øl lagret er vel å merke fulle. Vi nærmer oss tross alt påske.

Vi har forståelse for at det må settes inn tiltak, og det kan vi godta. Men vi kan ikke sitte i stillhet og godta at vi som næring ikke skal få kompensasjon for et slikt «næringsforbud», som dere nå har innført. For oss på Øyna er situasjonen krevende, men flere vi vår næring har det mye vanskeligere en oss. Øyna har per i dag ikke rett til kompensasjon fra staten, da vi ikke har omsetning å sammenligne med.

Nå må vi stenge ned igjen, og permittere igjen. Landet styres av partier som påstår at de jobber for de små bedriftene som bærer Norge. Partier som sier de skal styrke og støtte oss. Det dere tilbyr i dag, kjære politikere, er fjernt fra den virkeligheten vi står i. Kjære politikere: Nå må dere skjerpe dere og ta grep, for en hel næring og et helt lokalsamfunn forvitrer.