Foto: Jens Petter Søraa

Steinkjer og Inderøy øker langt mer enn fylkesgjennomsnittet

Vinmonopolets salg økte med 35 prosent i februar 2021, målt mot samme måned i fjor i Trøndelag – altså før koronapandemien satte inn for fullt.

På landsbasis ble det solgt snaut 8,4 millioner vareliter i februar i år, mot 5,9 mill. liter i fjor. Det er en økning på 40 prosent. Dette melder Vinpuls.no.

Det er spenning knyttet til hva marstallene vil vise, for da får man for første gang en direkte sammenligning mot «korona-omsetningen».

237 prosent økning

På oversikten over salget, sammenlignet med samme måned for ett år siden, har Inderøy økt med hele 43 prosent. Steinkjer har samme økning som gjennomsnittet ellers i Norge, hvilket vil si 40 prosent. Dette er imidlertid fem prosent over gjennomsnittet i Trøndelag.

Selv om korona nok har påvirket salget litt, er det nok snarere stengte landegrenser som har påvirket dette mest. Dette ser vi på at kommunene med størst økning er der hvor grensehandelen tradisjonelt har vært størst.

Fredrikstad har en økning på 199 prosent, sammenlignet for ett år siden, og Halden går 186 prosent opp. Mest økning har imidlertid Kongsvinger, med vanvittige 237 prosent økning.

Hjemmekontor påvirker kjøpevanene

Samme tendensen gjelder i Trøndelag, hvor stedene nært grensa dominerer. Selbu har 61 prosent økning, mens Grong og Verdal begge går opp 59 prosent. Malvik har mest økning av trøndelagskommunene, med 69 prosent, men her antas det at hjemmekontor har spilt sterkt inn, ettersom svært mange som bor her normalt jobber i Trondheim, og dermed også handler sine polvarer der. Med hjemmekontor på de fleste, blir det dermed økning på deres lokale vinmonopol.

Dette understøttes av at polene i sentrum av Trondheim er der man finner den laveste økningen. Trondheim Torg har 9 prosent økning, og Trondheim Byhaven går kun opp 2 prosent.