Sintef jobber med utvikling av roboter for oppdrag i verdensrommet. Foto: Sintef

Sintef vil ha roboter i rommet

Sintef jobber med utvikling av roboter som kan reparere satellittene mens de går i bane rundt jorda.

Det er tusener av ulike satellitter i bane rundt jorda, som driver alt fra navigasjon til bil og båt, til kommunikasjonstjenester og TV-signal eller leverer data for værmeldinger.

- Når de går tom for drivstoffet som kreves for å holde banen eller er blitt utdaterte må de kasseres, enten ved å sendes ned for å brenne opp i atmosfæren eller parkeres i en gravplassbane lengre ute. I verste fall ender de opp som romsøppel til fare for andre satellitter i økonomisk viktige baner der det er trangt om plassen. Dette er lite bærekraftig, sier forskningsleder Kristoffer Nyborg Gregertsen fra Sintef Digital i en pressemelding.

Vedlikehold i bane rundt jorda

Han leder forskningsinnsatsen innen programvarearkitektur og systemintegrasjon i det nylig oppstartede EU-prosjektet EROSS+. Målet ifølge Sintef er å utvikle et europeisk konsept for såkalt On-Orbit Servicing, som i korthet betyr vedlikehold og oppdateringer på satellitter mens de er i bane rundt jorda.

- On-Orbit Servicing er et paradigmeskifte innen romfart. Nye satellitter vil ikke lengre bli overlatt til sin skjebne når de er skutt opp, men kan videreutvikles gjennom sin levetid. Ved bruk av robot-satellitter som fungerer som "mekanikere" i verdensrommet vil det være mulig å oppdatere funksjonalitet til eksisterende satellitter, fylle på nytt drivstoff, inspisere og reparere dem, og taue dem over i nye baner, sier Gregertsen.

Romsøppel kan også gripes og dyttes ut av veien slik at de ikke lengre er til fare for andre satellitter og bemannede stasjoner.

Stor konkurranse

Prosjektet startet i begynnelsen av 2021, og skal etter planen etterfølges av et fullskala prosjekt i 2025.

Satellitter av den typen som brukes for kommunikasjon og jordobservasjon, koster gjerne over en milliard kroner. On-Orbit Servicing er derfor en tjeneste med et stort økonomisk potensial, og det er nå et kappløp mellom Europa, USA og andre nasjoner om å komme først på markedet, skriver Sintef.