Rema 1000 Stavset: Ekstrem vekst i dagligvarehandelen, og Rema 1000 Trøndelag tar markedsandeler. Fv: Regionsdirektør Vidar Andersen, daglig leder i BaRe Trondheim Cato Vonstad, kjøpmann Thomas Onarheim Dahl og daglig leder Rema distribusjon Trondheim Gunnar Lian. Foto: Rune Petter Ness

Rema 1000:

Tilbakegang nasjonalt, går frem i Trøndelag

Til tross for at Rema 1000 taper markedsandeler med -0,04 prosentpoeng nasjonalt, øker de til 30,1 prosent markedsandel i Trøndelag.

Tallene innebærer en fremgang på 0,6 prosentpoeng i 2020, og vipper dermed den trønderske dagligvarekjeden over den magiske 30 prosent-grensa.

Den regionale veksten gjenspeiles også ved at omsetningen i dagligvarehandelen i Trøndelag øker med 16,2 prosent. Rema vokser mer, med 17,5 vekst og en omsetning på 5,5 milliarder kroner, ifølge Rema 1000.

– At vi øker markedsandelen lokalt i Trøndelag er veldig hyggelig, og forteller noe om jobben som er lagt ned i pandemiåret. En krise er også en mulighet, og vi har klart å bygge robusthet i verdikjeden. Dette er mest sannsynlig ikke siste gang vi står i en variabel, og vi tar med oss mye lærdom videre, forteller Vidar Andersen, regionsdirektør i Rema 1000.

Han har tidligere varslet at Rema 1000 skal vinne dagligvarekrigen i Midt-Norge, og lovte åpning av flere butikker.

Vidar Andersen, regionsdirektør i Rema 1000 Trøndelag. Foto: Rune Petter Ness

Mye arbeid

Veksten har også medført mer jobb, og det er derfor kommet til 100 heltidsstillinger i regionen siden nedstengingen 12. mars.

På Rema 1000 Stavset har de virkelig merket presset som følger av pandemien. Omsetningen økte over 25 prosent i 2020, til 191 millioner kroner. Kjøpmann Thomas Onarheim Dahl forteller at veksten tilsvarer 3 500 paller med varer.

– 25 prosent vekst betyr også 25 prosent vekst i antall timer som må legges ned. Samtidig har vi fått en ekstra dimensjon ved at det å drive butikken trygt, med smittevern, har blitt en del av butikkdriften, sier Dahl.

Kritisk samfunnsaktør

Dahl forteller at de har fått kjenne på hva det betyr å være kritisk samfunnsaktør i løpet av året. Da landet stengte ned torsdag 12. mars ble det relativt tomt i butikkhyllene i løpet av torsdag, fredag og lørdag.

– Jeg husker godt følelsen av å kunne presentere en full butikk med varer mandagen etter. Vi jobbet både kvelder og netter for å få varer ut til kundene under nedstengingen, forteller Dahl.

– Vi måtte jo få kundene til å forstå at vi hadde nok varer, skyter Gunnar Lian, daglig leder på Rema distribusjon Trondheim inn.

Cato Vonstad er daglig leder i BaRe Trondheim som leverer frukt og grønt til Rema. Han forteller at det også har vært en vridning i sortimentet som etterspørres.

– Impulsvarer forsvant, mens det ble vekst i basisprodukter som potet og gulrøtter. Vi har solgt mye gul- og kålrot, noe vi har veldig mye av i Trøndelag. Vi har også funnet gode løsninger lokalt for å klare å levere mengden som etterspørres, sier Vonstad.

– Vil komme styrket ut av pandemien

For Trøndelag tilsvarer den samlede veksten på 17,5 prosent 80 000 paller varer.

– Eller 90 km med paller tett i tett fra Trondheim til Levanger, sier distribusjonssjef Lian.

Rema har i dag 73 butikker i Trøndelag, men øker til 74 når de åpner ny butikk på Sandstad 4. mars.

Til tross for forventninger om omsetningsfall etter pandemien, forteller regionsdirektør Andersen at han forventer å ta ytterlige markedsandeler når hverdagen begynner å gå mot normalen.

– Vi kommer til å komme styrket ut av at pandemien går mot en avslutning, fordi vi nå har veldig mange butikker i Trondheim sentrum som ligger brakk av at folk ikke er på kontoret, og av at studentene har forlatt byen. Disse markedene gleder vi oss til blir gjenopprettet, avslutter han.