Nord universitet; Steinkjer Foto: Håvard Finnseth

Antallet studenter mer enn halvert – et nytt fagområde skal snu trenden