Utsetter alle kirkelige konfirmasjoner til høsten

Etter flere lange diskusjoner blant ansatte, menighetsråd og konfirmanthjem har Inderøy tatt en avgjørelse angående tidspunkt for årets kirkelige konfirmasjoner.

– Vi har bestemt at årets konfirmasjoner flyttes fra mai til september, forteller sokneprest i Inderøy, Ottar Strand.

Årsaken til utsettelsen beror seg utelukkende på koronapandemien, hvor de trekker frem fremgangen i vaksinasjon og de gjeldende smittevernreglene som medvirkende grunner.

De har sendt ut et brev til alle konfirmantene i kommunen for å varsle om endringen.

– Vi ønsker at konfirmasjonen skal være en festdag for dere konfirmanter, familiene deres og i lokalsamfunnet. Vi ønsker også at dere skal ha en trygghet og forutsigbarhet om det som skal skje. Vi tror at forholdene er mindre usikre og mer forutsigbare i september, skriver de blant annet.

Dette er de nye tidspunktene for årets konfirmasjonsgudstjenester:

Lørdag 4. september Mosvik sokn

Lørdag 11. september Sandvollan sokn

Lørdag 18. september Røra sokn

Lørdag 25. september Inderøy sokn