Johan Einar Bjerkem skal jobbe med andre strategiske utviklingsoppgaver. Foto: Silje Olsen Engenes

Hilmargeneralen gir seg: – Gledelig at så mange har søkt

Johan Einar Bjerkem har vært festivalsjef for Hilmarfestivalen i en årrekke. Nå synes han det er på tide å ta andre utviklingsoppgaver.

Den avtroppende festivalsjefen har ledet 15 festivaler de siste årene. Johan Einar Bjerkem ser nå fram til å gjøre andre oppgaver.

– Styret har utvidet stillingsprosenten min, så dette må ses på som en styrking av organisasjonen totalt, sier han til Steinkjer24.

Det var Trønder-Avisa som omtalte saken først.

Ansetter ny festivalsjef

Bjerkem er ikke ferdig med festivalen, han fortsetter som daglig leder og skal jobbe mer med strategisk utvikling. I tillegg fortsetter han i programrådet for festivalen.

– Jeg skal utvikle andre prosjekter for stiftinga, og det er en opptrapping mot at kulturhuset kommer til Steinkjer i 2023.

Etter at Hilmarfestivalen la ut stillingsannonsen var det 15 personer som søkte. Neste uke vil det gjennomføres førstegangsintervju.

– Det er gledelig at det er så mange som har søkt, flere av dem er absolutt kapabel til jobben.

Bjerkem forklarer at de også vil gå i gang med andregangsintervju så fort det lar seg gjøre. Stillingen er i første omgang lyst ut for en treårsperiode, med mulighet for forlenging. Og det er ikke hvem som helst de ser etter.

– Personen må være velorganisert, må kunne arbeide med frivilligkorpset, den må kunne snakke med samarbeidspartnere i form av sponsorer og andre organisasjoner. Og må kunne kontrakter og organisering generelt.

I stillingsannonsen står det også at de ønsker at søkeren har kjennskap til folkedans og/eller folkemusikk.