Operatør Kathrine Hofsøy, operatør Kristoffer Dahl Hveding og fagleder Anita Kjønnøy. Foto: Politiet

– Jeg skal ikke svartmale internett, men greia er jo at man må bruke det på riktig måte