Snøhaugen utenfor Steinkjer kirke ligger ikke ulovlig til, men kan hindre sikten i krysset noe. Foto: Silje Olsen Engenes

Hva gjør du hvis det kommer en bil fra høyre her? Eksperten har en klar oppfordring