Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt. Foto: Nils H. Toldnes

Dyster spådom ble realitet. – Det er bekymringsfullt

En fryktet oppgang av spesielt en type kriminalitet ble realiteten i 2020. Men her i fylket var det mindre kriminalitet i fjor enn tidligere.

Annerledesåret 2020 hadde naturligvis ikke kun innvirkning på lovlydige borgere. Også i krimstatistikken ser man utslag hvor noe kan ha sammenheng med pandemien.

– Det er bekymringsfullt at vold i nære relasjoner øker, da dette ofte rammer noen av de svakeste som barn og unge. En del av økningen i antallet anmeldelser kan være knyttet pandemien, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Nettopp en slik utvikling var noe flere uttrykte bekymring for da landet stengte ned i mars i 2020. Denne bekymringen viste seg å være berettiget, selv om politiet ikke kan være helt sikre på om det skyldes covid-19 eller ikke.

– Vi jobber aktivt med å forbedre oss og har iverksatt opplæring av alle ansatte innen tematikken. Vi fortsetter å ha høy prioritet på vold i nære relasjoner, både innen forebygging og etterforskning.

Kriminelle i nord skiller seg ut

Generelt sett var utviklingen av krimstatistikken svært forskjellig rundt om i fylket. Politiet har delt inn i tre geografiske driftsenheter (GDE), hvor GDE Nord, som omfatter Namdal og Innherred, skilte seg ut. Her lå kriminaliteten under normalen i perioden mars-august, og kun over snittet desember.

De kriminelle nord i Trøndelag har stort sett vært mindre aktive under koronapandemien, men kjeltringene tok ikke juleferie. Foto: Skjermdump / Politiet

Mens kriminaliteten økte i fylket generelt, var det faktisk en liten nedgang i GDE Nord. Antallet saker i fylket samlet gikk fra 23.196 i 2019 til 23.662 i 2020.

Fordelingen i nord så slik ut på de ulike områdene:

Foto: Skjermdump / Politiet

– 2020 har bydd på flere utfordringer for politiet, som for samfunnet ellers. Tallene viser at covid-19 har hatt en innvirkning på kriminaliteten, men til tross for at vi har måttet ta smittevernhensyn i utførelsen i en del oppdrag, og innført bruk av hjemmekontor, har vi evnet å opprettholde tilnærmet normal drift, sier politimesteren.

I fylket generelt var det en kraftig nedgang i kriminalitet like etter pandemiens inntog i Norge, før det eksploderte i juni som tradisjonelt er en roligere periode for politiet.

Svingningene var betraktelige større i fylket for øvrig enn i vårt område. Foto: Skjermdump / politiet

Dette var fordelingen på de ulike kriminalitetsområdene i fylket samlet sett:

Foto: Skjermpdump / Politiet

Oppsummering av 2020 for politiets del

De største endringene i Trøndelag kom i følgende kategorier:

 • Økning i vold i nære relasjoner
 • Økning i tyveri av sykkel og tyveri fra bod og garasje
 • Økning i kjøring i høy hastighet og kjøring under påvirkning
 • Nedgang i vold relatert til kroppskrenkelser og kroppsskader
 • Nedgang i mindre tyverier, tyverier fra fritidsbolig og tyverier fra offentlig bygg
 • Nedgang i bedrageri

Det er registrerte omtrent like mange straffesaker i 2020 som året før.

 • Politidistriktet opplevde stor nedgang i registrerte saker i perioden mars-mai, men hadde unormalt høy mengde fra juni til september.
 • I 2020 ble det anmeldt unormalt stor mengde skadeverk, som i all hovedsak skyldestagginger i sentrum av Trondheim.
 • Vinningskriminaliteten har endret seg i koronapandemien, og vi har fått en nedgang i mindre tyverier, tyverier fra fritidsbolig, og tyveri fra offentlige bygg. I samme periode ser vi derimot at tyveri av sykkel og tyveri fra bod/garasje har økt.
 • Som følge av reduserte åpningstider for utestedene ser vi en stor nedgang i kroppskrenkelser/kroppsskader.
 • Stor økning i antall vold i nære relasjoner (§§282 og 283) i 2020.
 • Politidistriktet hadde 46 saker i 2020 knyttet til covid-relaterte lovbrudd

Trøndelag politidistrikt brukte også året på å løse straffesaker. Totalt ble 25 670 saker påtaleavgjort.

Ved inngangen til 2020 hadde politiet 3 055 saker eldre enn tre måneder under behandling. Ved utgangen av 2020 var dette tallet nede i 2 214.