Hans Petter Stokke, tidligere landslagslege Foto: Håvard Finnseth

Spiseforstyrrelser er tre ganger så vanlig på idrettslinja som ellers: – Man må tørre å snakke om det!