Illustrasjonen viser hvordan det kan bli plass til flere boliger og kontor- og næringsareal. Foto: Asplan/Viak

Kampen om batterifabrikken:

Slik kan det bli 1000 nye sentrumsnære boliger i Steinkjer