Folkehelseinstituttets app for smittesporing. Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset. Foto: Heiko Junge / NTB

I dag kan det hende du er en av 360.000 trøndere som får en viktig melding fra FHI

Søndag sender Folkehelseinstituttet (FHI) ut en SMS til 360 000 trøndere over 16 år. Målet er å få flere til å laste ned Smittestopp-appen, og se an reaksjonene på en slik melding.

Trøndelag er testsubjekt for å se som om antallet nedlastinger av smitteappen øker og hvordan en slik SMS-påminnelse oppleves av mottakerne.

Appen «Smittestopp» er frivillig å bruke, og er ment for alle over 16 år. Applikasjonen gir beskjed dersom du har vært i nærheten av andre brukere av appen som senere får påvist koronavirus. App-brukere kan også melde fra til andre dersom de får påvist smitte.

Før testen er appen lastet ned av rundt 10 prosent av målgruppen, i overkant av 400 000 på landsbasis. Nærmere 500 personer har meldt seg smittet i appen. FHI mener at desto flere som laster ned appen, desto mer effektiv vil den være.

– Vi ser nå på hvordan vi kan få flest mulig oppmerksomme på appen. Et tiltak vi vil prøve ut er å sende SMS til alle over 16. Vi tester det ut i dag i Trøndelag fylke for å sjekke responsen, og måle det opp mot andre kommunikasjonstiltak for å se hva som er mest effektivt for å øke antallet brukere, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI.

Mange sier de vil laste ned appen

I en undersøkelse svarer 35 prosent av de spurte at de vil laste ned appen, mens 29 prosent er usikre. Derfor ønsker FHI å gjøre en test i Trøndelag for å se om en SMS-utsending kan gi flere brukere.

– Det er veldig bra at vi Trøndelag blir en pilot for dette med tanke på den høye smitten vi har i fylket for tiden. Smitteappen bidrar til at vi lettere kan få kontroll smitten i fylket. Jeg oppfordrer derfor alle til å ta den i bruk, sier smittevernansvarlig Marit D. Kverkild hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Trøndelag.

Advarer mot falske meldinger

Det er alltid en risiko for at kriminelle forfalsker SMS-er for å få folk til å klikke på sine nettsider. Vær derfor nøye med sjekke at lenken er legitim. SMS-en fra FHI skal ta mottakere til helsenorge.no/smittestopp.

FHI har brukt Kontaktregisteret- og reservasjonsregisteret i Digitaliseringsdirektoratet til å hente inn mobiltelefonnummer til utsendelsen. Reserverte mobilnummer får ikke tilsendt meldingen. Opplysninger i Kontakt- og reservasjonsregisteret kan brukes til sakshåndtering og utføring av forvaltningsoppgaver.