Naboer Erlend Østerås og Berit Irene Vannebo er to av dem som reagerer. Foto: Håvard Finnseth

Her kan det komme opp til ti nye boenheter: – Det er massiv motstand fra alle hold i nabolaget