Unn-Elisabeth Fjerstad, sektorleder forebygging i Steinkjer kommune. Foto: Håvard Finnseth

«Lille Steinkjer» i eksklusivt pilotprosjekt – skal gi barn som trenger det bedre oppfølging