Statens vegvesen gjennomførte over 79 000 kontroller av tunge kjøretøy i 2020. Bildet er fra en kontroll på Ånestad i november. Foto: Statens vegvesen

MN24

Vegvesenet: 2000 førere og bedrifter anmeldt etter tungbilkontroller i 2020