NVEs kart viser flere områder med kvikkeleire i Steinkjer kommune. Foto: NVE

Får henvendelser fra bekymrede innbyggere etter raset i Gjerdrum