Leder for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag, Karin Bjørkhaug (KrF). Foto: Christine Schefte

Ulykkesstatistikken for 2020 er en positiv milepæl, men:

– Det er fortsatt en tragedie for de som rammes og deres pårørende. Det må vi aldri glemme