Sakshaug skole i Inderøy stenger etter at flere elever har fått påvist covid-19. Foto: LEIF ARNE HOLME

Stenger skole etter seks nye smittetilfeller

Inderøy kommune melder i dag om seks nye smittetilfeller av Covid-19 i Inderøy. Deriblant elever ved Sakshaug skole i Straumen.

Tre av de smittede er elever ved Sakshaug skole, i 1, 4. og 6. klasse. Som følge av dette er alle disse trinnene og berørte lærere satt i karantene. Karantenen varer i 10 dager fra siste dag man har vært i nærheten av en smittet. Alle de øvrige elevene ved skolen skal ikke gå i karantene.

Elever og ansatte som utvikler symptomer skal umiddelbart isoleres, testes og smitteteamet i kommunen skal kontaktes for videre smittesporing i påvente av prøvesvar.

Resten av husstanden trenger ikke å være i karantene om ikke barna eller de voksne utvikler symptomer.

Det presiseres at smittetilfellene eller tiltakene ikke kommer på grunn av brudd på karanteneregler. Elevene og foresatte har fulgt råd og retningslinjer.

Inderøy kommune opplever mye smitte. Søndag 10. januar skal både ordfører og kommunelege informere om pandemisituasjonen. Foto: LEIF ARNE HOLME

Skolen er stengt i 10 dager, til og med mandag 18 januar.

Det gjennomføres kommende uke hjemmeskole for alle trinn.

Barn av samfunnskritisk personell og barn med særskilt omsorgsbehov, har rett til et tilbud ut over redusert åpningstid. Foresatte som har behov, må ta direkte kontakt med rektor. I den sammenhengen gjøres det kontinuerlig lokale vurderinger, og vi har god dialog med PPT og helsestasjonen.