Håndkolorert postkort utgitt av Fylkeskommunen. Fra perioden 1910-20

Steinkjersannan – Hitlers hatobjekt og Armfeldts verste mareritt