Bibliotekar Kristin Sundal skal ha hovedansvaret for folkeverkstedet og barne- og ungdomsavdelingen ved biblioteket. Foto: Silje Olsen Engenes

Cosplay, scrapbooking og 3D-printere – biblioteket er ikke hva det en gang var

Hver mandag og onsdag frem til jul holder Steinkjer bibliotek folkeverksted for ungdom fra 13 år og oppover.

Mandag gjennomførte Steinkjer bibliotek første folkeverksted hvor man kan komme å lage forskjellige ting. Med penger fra Fylkeskommunen er biblioteket i gang med et treårig prosjekt som er rettet mot barn og unge. Målet er å skape et tilbud som er tilgjengelig for alle unge i Steinkjer. Biblioteksjef Marianne Vanem forteller at det inngår flere aktiviteter i prosjektet.

– Konseptet er at vi har engasjert frivillige som skal være aktivitetsledere som har et stort engasjement for ulike typer hobbyer. Det kan være innenfor søm og redesign eller scrapbooking.

I førjulstida skal folkeverkstedet være åpent fra klokka 16:00 til 19:00, hver mandag og onsdag. Etter jul vil det være mulig å besøke folkeverkstedet hver mandag til samme tidspunkt.

Biblioteksjef Marianne Vanem ser frem til å komme i gang med de ulike prosjektene rettet mot ungdom. Foto: Silje Olsen Engenes

Møteplass for ungdom

Med 400 000 kroner i tilskudd fra ulike støtteordninger skal biblioteket bli en attraktiv møteplass for ungdom, noe Vanem mener er viktig i denne tiden, ikke bare på tanke med korona, men også jula som nærmer seg.

– Det å skape nok en møteplass for ungdom er kjempeviktig. Ungdommen har selv signalisert – ut ifra inkluderingsstrategien og det arbeidet som gjøres ellers i kommunen – at det er behov for flere møteplasser. Det er ikke så lett for ungdommer å møtes i disse koronatider. Her er det tilrettelagt med at vi prøver å holde avstand, og har antibac på bordet, sier hun og smiler.

Folkeverksted Foto: Silje Olsen Engenes

Hun forteller også at innholdet i folkeverkstedet er utviklet sammen med en ungdomsgruppe, hvor de har tatt høyde for de ønskene som ungdommen selv har kommet med.

– Vi må utvikle dette tilbudet ut ifra brukernes egne behov, og det kan endre seg underveis. Det er opp til de som kommer hva de har lyst å gjøre. Vi kan tilby redesign, scrapbooking – også tenker vi å starte med cosplay hvor vi lager kostymer, det er ønske fra ungdommen selv. Også har vi en 3D-printer som vi er nødt til å utforske.

Marit Kristine Boneng deltok på sykurs tidligere og lærte å sy munnbind, scrapping var nytt for henne. Foto: Silje Olsen Engenes

Biblioteket får hjelp av SteinkjerScreppa som driver med scrapbooking, fra dem fikk de en del materiale til folkeverkstedet. Før jul har de også fått kurs i hvordan man syr munnbind, og har fått kjøpt inn materiale fra lokale butikker.

– Vi hadde lyst å ha noe konkrete ting å gjøre i førjulstida, så da er det munnbind med julemotiv og mulighet for å lage julekort. Så får vi se hva vi gjør etter jul, sier biblioteksjefen.

Flere prosjekter rettet mot ungdom

Den nye bibliotekaren Kristin Sundal skal ha et spesielt ansvar for barne- og ungdomsavdelingen og folkeverkstedet. Hun håper ungdom vil komme å ta i bruk tilbudet.

– Det er veldig nytt, men jeg har forhåpninger og synes det er spennende. Det virker som de som kommer innom liker seg her, jeg håper det kommer flere etter hvert og at tilbudet lykkes, forteller hun.

Biblioteksjefen beskriver flere spennende prosjekter hvor barn og unge er målgruppe, og hvor de skal ta tak i ulike temaer som ungdom er opptatt av. De har blant annet fått penger fra Fritt Ord til et prosjekt som er koronarelatert.

– Det var et prosjekt med utlysning som gikk på tema økonomi. Da søkte vi penger til et prosjekt med fokus på barnefattigdom og utenforskap. Så i den forbindelse har vi invitert forfatteren Ingeborg Arvola som har skrevet bøkene om Buffy By, disse bøkene omhandler barnefattigdom.

Flere ungdommer var innom folkeverkstedet for å lage julekort, materialet har SteinkjerScreppa bidratt med. Foto: Silje Olsen Engenes

Planen er å lage en serie med arrangementer neste år hvor de skal rette søkelyset mot nettopp barnefattigdom. De har også invitert Røde Kors som har et gratis tilbud som heter Ferie for alle.

– Vi prøver å ha fokus på hva som finnes av tilbud for de som har det vanskelig, også vil vi skape arrangementer hvor vi kan ha rause og inkluderende samtaler rundt temaet som dessverre mange familier kjenner seg igjen i. Det er også viktig at vi har litteratur som tar opp tematikken, understreker Vanem.

Det siste prosjektet de har fått midler til er også rettet mot ungdom.

– Vi skal lage en serie med seks digitale bokprat for ungdom. Da tar vi utgangspunkt i noen temaer som er knyttet til fagfornyelsen i skolen. Tanken er at vi skal ha ungdom som formidler til ungdom, også får vi i gang noen samtaler med fagpersoner, oss og ungdom. Med ulike temaer som klima, kosthold, idrett og mye mer, også formidler vi litteratur som omhandler de temaene.