Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) Foto: Carina Johansen

NIBIO på Steinkjer får 12 millioner kroner ekstra for å bygge opp enhet

30 årsverk fra Landbruksdirektoratets kontor i Oslo er overført til nytt kontor for direktoratet på Steinkjer – nå får de ytterligere 12 millioner kroner

I en pressemelding fra Landbruksdepartementet onsdag kommer det frem at Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) får tildelt 25 millioner kroner ekstra for å oppgradere bygg på flere av sine lokaliteter spredt over hele landet, og for å fullføre oppbygging av sin nye enhet i Steinkjer. Midlene stammer fra salget av Staur gård, og hvor Landbruks- og matdepartementet har fullmakt til å disponere 25 millioner kroner av salgsinntektene.

– En gledens dag for alle i landbruksklyngen i Steinkjer, som har gjort seg bemerket nasjonalt for den unike koblingen som er skapt mellom landbruksforvaltning, ulike FOU-miljø og et sterkt produsent-, leverandør-, og rådgivningsmiljø. Med denne styrkingen av NIBIO og Mære befester Steinkjer rollen som et av landets viktigste landbruksfaglige tyngdepunkt, en spydspiss for innovasjon og vekst, og som særlig utmerker seg innen klimaarbeidet i landbruket, melder stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Elin Agdestein (H), på epost.

– Hensiktsmessige fasiliteter og godt vedlikeholdte bygg er viktig basis for NIBIOs forskning og kunnskapsutvikling over hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– De utbedringene NIBIO setter i verk vil gi oppdrag for lokalt næringsliv ute i distrikts-Norge, sier Bollestad.

12 millioner til Steinkjer

Høsten 2019 flyttet NIBIO inn i et nytt bygg på InnoCamp Steinkjer, hvor det er lokalisert ca. 40 virksomheter og ca. 450 kompetansearbeidsplasser. Samlokaliseringen mellom utdanning, forskning og næringsliv er unik, og det er skapt et regionalt ledende miljø for innovasjon og vekst. Om lag 12 millioner kroner av tildelingen til NIBIO er øremerket investeringer ved enheten i Steinkjer – i første rekke til utstyr knyttet til feltforsøk.

Foto: Christine Schefte

Styrke de landbruks- og matfaglige miljøene i Steinkjer

– Regjeringen har prioritert å styrke de landbruks- og matfaglige miljøene i Steinkjer. 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets kontor i Oslo er overført til nytt kontor for direktoratet på stedet. Dette er kompetanse innen skogbruk, erstatningsordninger og administrasjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Det blir også gitt særskilte tilskudd til Mære landbruksskole, som er et kreativt kraftsentrum for innovasjon og utvikling innen jordbruk, skogbruk, klima og miljø. Sammen med NIBIOs tilstedeværelse, er det bygget opp en stor og kraftfull landbruks- og matklynge i Steinkjer, som vil få vesentlig betydning for den grønne utviklingen i hele Midt-Norge fremover, sier landbruks- og matministeren i pressemeldingen.

Fakta om NIBIO:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO har ca. 700 medarbeidere – som har arbeidsplass på 15 ulike steder spredt over hele landet, fra Grimstad i sør til Pasvik i nord.