Dag Olav Stølan Granstubben barnehage Foto: LEIF ARNE HOLME

Nå hjelpes barnehagene i statsbudsjettet – men det kan være for seint