Saken ble ført som en tilståelsesak i Sør-Trøndelag tingrett, der dommeren ga strengere straff enn påtalemyndigheten ba om. Foto: ALEXANDER KILLINGBERG

Ungdomsleder dømt til fengsel for grovt bedrageri av koronastøtte