Demonstrasjon på Torvet i Trondheim, 9. juni. På forhånd hadde nær 500 meldt sin ankomst på demonstrasjonen «We Cant Breathe Markering for George Floyd» Foto: bård sande

Tross pandemien, demonstrerer vi som aldri før

Korona pandemien synes ikke å ha lagt noen demper på det norske folks behov for å vise sin mening i samlet flokk

Tall fra SSB sin levekårsundersøkelse for 2020 viser at 8 prosent av Norges befolkning har deltatt i lovlige demonstrasjoner de siste 12 månedene. Dette er det høyeste tallet som noen gang er registrert. Første gang det ble spurt om dette var i levekårsundersøkelsen i 2011.

I rapporten etter levekårsundersøkelsen 2020 pekes det på at sentrale politiske saker som klimasaken og Black Lives Matter-bevegelsen er løftet fram i offentligheten gjennom demonstrasjoner.

Demonstrasjonen "We can't breathe - rettferdighet for George Floyd" utenfor Stortinget samlet mange. Foto: Stian Lysberg Solum

De unge øker mest

Økningen har vært særlig stor for unge mellom 16 og 24. Fra 2011 til 2020 har andelen som deltar i demonstrasjoner, økt fra 11 til 17 prosent.

Foto: Statistisk sentralbyrå

Samtidig har andelen som skriver politiske innlegg på nettet, falt fra 20 til 12 prosent. Men her er det til gjengjeld flere eldre som engasjerer seg. I 2011 oppga bare én prosent av de over 67 år at de hadde skrevet politiske innlegg på nettet, i svarene fra 2020 har tallet økt til ni prosent.

Høyt utdannede deltar oftere

Det er store forskjeller i politisk deltakelse blant personer med forskjellig utdanningsnivå. Undersøkelsen viser at de med universitets- og høgskoleutdanning deltar oftere enn dem som har grunnskole eller videregående som høyest fullførte utdanning.

Forskjellen mellom utdanningsgruppene er størst når det gjelder hvor mange som har kontaktet en politiker eller offentlig tjenesteperson for å påvirke en sak. Mens 22 prosent av personer med høyere utdanning har gjort dette, har bare 12 prosent av grunnskoleutdannede gjort det samme.

Statistikken er hentet fra SSB levekårsundersøkelsen 2020 der svarene ble samlet inn mellom januar og juni 2020