Kartet viser værsituasjonen onsdag, der kalde luftmasser er på vei inn over Midt-Norge. Foto: WXCHARTS.COM

Værskifte på vei: Nå er den varme høsten over