Foto: DAN P. NEEGAARD

Koronakrisen

Svakere vekst i norsk økonomi gjennom tredje kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal endte veksten på 5,2 prosent. Aktivitetsnivået var fremdeles 2,7 prosent lavere i september enn i februar.

Etter et historisk brått fall i norsk økonomi i mars og april, tok aktiviteten seg opp de påfølgende månedene. Lettelser i smitteverntiltak ga sterk vekst i mai og juni. Selv om veksten i tredje kvartal som helhet også var sterk, avtok den månedlige veksttakten gjennom kvartalet, viser nye tall fra statistikken Nasjonalregnskap.

– I september var noe over halvparten av fallet siden februar hentet inn, med et aktivitetsnivå knappe 3 prosent lavere enn før koronapandemien brøt ut. Den sterke veksten i 3. kvartal reflekterer denne gjeninnhentingen, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten til SSBs nettside.

Veksten var sterkest rett etter at de strengeste smitteverntiltakene ble lempet på. Utover i tredje kvartal var denne effekten gradvis uttømt. Mange næringer hadde i september fortsatt betydelig lavere produksjon enn før pandemien rammet Norge.

– Det betyr at da smittetallene igjen begynte å øke i oktober og smitteverntiltakene ble strammet inn, var norsk økonomi fortsatt langt unna en normalsituasjon. Det var over 80 000 færre sysselsatte i tredje kvartal enn før pandemien traff landet i mars, fortsetter Sletten.