Sykehuset i Levanger er ett av sykehusene som mottar pasienter fra Steinkjer. De forbereder seg på en spesiell jul. Foto: Vegard Eggen

Sykehusene ønsker «færrest mulige»:

Slik bør du gå fram om du vil på julebesøk til innlagte

Helse Nord-Trøndelag oppfordrer til å ta kontakt for å finne en løsning.

Det går mot første (og forhåpentligvis eneste) jul med koronapandemien som en faktor, noe som betyr at man som pårørende må belage seg på smitteverntiltak.

Kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag (HNT), Svein H. Karlsen, forteller at det vil være restriksjoner på besøk til de som må tilbringe høytida i en sykeseng.

– Sykehusene har siden mars hatt adgangskontroll og besøksrestriksjoner. Det innebærer at alle som har et ærend på sykehus må besvare et sett med kontrollspørsmål om egen status knyttet til covid-19 før de slipper inn, skriver Karlsen i en e-post til Steinkjer24, og fortsetter:

– Samtidig ber vi publikum å ha lav terskel for å gi beskjed om symptomer, og avbestille time dersom de føler seg syke. I tillegg ønsker vi at færrest mulig besøker innlagte pasienter.

HNT administrerer sykehusene i Namsos og Levanger, som er mottakene for pasienter fra Steinkjer og Inderøy.

– Ta kontakt

Karlsen skriver at pårørende til alvorlig syke eller døende pasienter vil bli prioritert.

– Når det gjelder de som er alvorlig syke, og de som mottar palliativ behandling strekker avdelingene seg langt for å legge til rette for familie og pårørende.

Om man skulle ønske å besøke en pasient i juletida, oppfordrer Karlsen til å ta kontakt for å finne en løsning.

– Vi har forståelse for pårørende og familie kan ha et ekstra sterkt ønske om å besøke sine nærmeste som er innlagt i julehelgen. For å finne best mulige løsninger for pasientene, familie og pårørende – og våre ansatte som er på vakt, er det viktig å etablere et godt samarbeid. Ta kontakt med aktuell avdeling på forhånd og finn i fellesskap gode løsninger. Den til enhver tid gjeldende smittesituasjon er førende for hva som er mulig å få til, men våre ansatte vil strekke seg langt for å finne fleksible og forsvarlige løsninger som tar hensyn til både pasientene og nødvendig smittevern.

Ingen smittede innlagt

FORBEREDT: Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag forteller at det anno 17. november ikke er smittede ved deres sykehus, men at de er forberedt på at det skulle oppstå. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Tidligere i november uttalte helseminister Bent Høie at det kan være fare for overfylte sykehus i jula. Sykehusene i Levanger og Namsos har, ifølge Karlsen, beredskap for å takle et høyt antall smittede. Likevel kan det se ut som om plassmangelen ikke slår til.

– Pr. nå er situasjonen slik at ingen av våre sykehus har innlagte pasienter med påvist smitte, og belegget er derfor tilnærmet normalt. Dersom smitteutviklingen ikke forverres, har sykehusene god kapasitet. Akuttberedskap ivaretas på normal måte, og planlagt aktivitet er nærmest på nivået vi hadde før mars, skriver Karlsen.

Usikker feiring

HNT vil forsøke å legge til rette for en så normal julefeiring som mulig pasientene, men Karlsen påpeker at ingenting er sikkert, og at strenge tiltak sannsynligvis vil være i kraft også gjennom høytida.

– Skulle vi mot jul likevel oppleve stor pågang av smittede koronapasienter vil vi fortløpende vurdere hvordan vi skal håndtere behovet for å tilpasse driften. Vårt utgangspunkt er at alle som har behov for sykehustjenester skal få hjelp uansett, det være seg korona eller andre akutte tilfeller. Akuttberedskapen vil bli ivaretatt, og våre ansatte på alle nivå gjør det de kan for å gi nødvendig helsehjelp hele døgnet – også i jula.