Kommunen har valgt å garantere for rammen i driftsbudsjettet til BUA, slik at tilbudet vil være i drift også neste år. Foto: Håvard Finnseth

Det blir videre drift av BUA også til neste år

Administrasjonen i Steinkjer kommune hadde tirsdag møte med Jørn Holmen, daglig leder i Crux jarlegården, hvor temaet var drift av BUA-ordningen.

Konklusjonen etter møtet er at kommunen opprettholder finansieringen av den grunnleggende driften av BUA Steinkjer, skriver kultursjef Leif Terje Nilsen i en pressemelding.

Driftsbudsjettet for BUA er delt mellom kommunalt bidrag og støtte fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) via den nasjonale tilskuddsordningen «inkludering av barn og unge».

Kultursjef Leif Terje Nilsen. Foto: Even Hvalen Thodesen

Det har vært knyttet usikkerhet til om tjenesten for gratis utleie av sports- og fritidsutstyr ville være i drift neste år etter at tilskuddet fra BUFDIR har gått fra 600.000 kroner de første årene til 200.000 kroner i 2020.

Kommunen vil søke støtte fra BUFDIR for 2021 også, men garanterer for rammen i driftsbudsjettet til BUA hvis tildelingen av midler fra staten ikke kommer.

Dermed er driften av BUA sikret for 2021 med en grunnfinansiering på 500.000 kroner.

Kommunen jobber også med en frivillighetsmelding som skal være ferdig senest sommeren 2021. En av oppgavene som skal beskrives der er en langsiktig driftsmodell for BUA.

Finansieringen av BUA havner som en egen finansieringspost på kulturbudsjettet fra og med 2021.