Brønnøysundregistrene registrerer flere nye foretak enn ifjor. Foto: BRØNNØYSUNDS AVIS

Stor nyskapingstrang

Flere nye foretak i Trøndelag enn i 2019

Koronakrisen til tross: Det ble registrert seks prosent flere nye foretak i Trøndelag i tredje kvartal i år, mot samme periode i fjor.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) så ble det registrert 1316 nye foretak i Trøndelag i tredje kvartal, mot 1247 i tredje kvartal i 2019. MN24 har tidligere meldt om at det har vært færre konkurser i Trøndelag enn i fjor, så nyskapingstrangen er tydeligvis i samme spor på tross av koronakrisen. Tallene er riktignok før den siste bølgen av smitteoppblomstring.

LES OGSÅ: Færre konkurser i Trøndelag enn i fjor

Tallene for Nordland var 565 nye foretak mot 518, og for Møre og Romsdal: 657 nye foretak i tredje kvartal i år mot 518 i fjor.

Sterk nasjonal vekst

Trenden er like ellers i Norge også, og delvis sterkere enn det. Det ble totalt registrert 17 746 nye foretak i Norge i tredje kvartal i år, og det er hele 16 prosent flere enn i tredje kvartal i fjor. Det er også bare 19 prosent flere enn forrige kvartal. Utsatte etableringer i kvartalet før grunnet økonomisk uvisshet i starten på koronakrisen, kan være en av forklaringene, skriver SSB på sin nettside.

Økningen i nye foretak faller sammen med lavere smittetall for korona. Det ble registrert hele 34 prosent flere nye aksjeselskap enn i samme kvartal i fjor, og syv prosent flere nye enkeltpersonforetak etter kraftig nedgang i kvartalet før.

Videre var det en økning i nye registreringer innen varehandel og reparasjon av motorvogner på 25 prosent, samt at transport og lagring vokste med 19 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Tallet på nye foretak uten registrert næring vokste mest og tredoblet seg i samme periode.

Noen bransjer sliter

Innenfor omsetning av eiendom, kultur, underholdning og fritid var tallet på nye foretak lavere enn i fjor. Flere andre næringer hadde ei positiv utvikling fra kvartalet før (prosentvis økning i parentes): Undervisning (55), helse- og sosialtjenester (35), overnatting og servering (31), annen tjenesteyting (30) og faglig, teknisk og vitenskapelig tjenesteyting (14).

Tallet på nye foretak økte mest i Sør-Norge med 18 prosent fra året før, men det var som nevnt også økning i Trøndelag og Nord-Norge.