Nidaros Frakt AS er av selskapene som har begjært seg selv konkurs. Foto: Nidaros Frakt

Korona-krisen

Fire konkurser i Trøndelag