Vinje Bruk i Mosvik. Foto: LEIF ARNE HOLME

Mosvik – fra jordegods til moderne bygdesamfunn