Rådhuset. Foto: Morten Enger

Nye lokale ekstremtiltak settes i verk på grunn av økt smitte i Steinkjer

All organisert fritidsaktivitet, kino og kulturarrangementer er avlyst, melder Steinkjer kommune.

– Steinkjer kommune har nå en uavklart situasjon i forhold til Covid-19. Vi har de siste dagene nøstet opp en omfattende smittespredning der utenlands arbeidskraft er utgangspunktet. Det er gjort betydelige tiltak for å begrense videre spredning. De nærmeste dagene vil være avgjørende for hvordan smitten utvikler seg videre, melder Steinkjer kommune i en pressemelding.

Nye tiltak

Følgende tiltak iverksettes fra mandag kl. 13.00 og ut denne uka (02.11-08.11):

· Det innføres besøksstans på alle sykehjem, Steinkjer rehabilitering og DMS

· All organisert fritidsaktivitet er avlyst

· Kulturskolens undervisning overføres til digitale plattformer

· Skolene har avlyst alle fysiske møter/foreldremøter

Situasjonen følges kontinuerlig og det kan bli endringer mot slutten av uka.

Våre hovedmål er å unngå ytterligere spredning, fortsette med normal og god undervisning i skolene, samt å beskytte de som er i risikogruppe for alvorlig forløp av Covid-19, skriver kommunen.

All kino og arrangementer i salene ved Dampsaga kulturhus er avlyst i henhold til pressemeldingen. Biblioteket holder åpent for vanlig utlån inntil videre.

Steinkjer kommune har følgende sterke anbefalinger:

· hold avstand, husk 1-metersregelen, tenk 2 meter for å være sikker

· ha god hoste- og håndhygiene

· hold dere hjemme ved symptomer

· begrens sosial omgang utenfor egen husstand eller kohort

· overhold karantene ved innreise fra andre land

· utsett besøk på bosentre til vi har slått utbruddet tilbake

· elever skal fortsatt benytte skoleskyss, men oppfordres til å sitte med elever fra samme kohort eller familie på skolebussen

Status skole

Skolene i Steinkjer er fortsatt på gult nivå, og undervisningen går som normalt.

Smitteoppsporing viser at noen skolebussruter er berørt og flere elever er definert som nærkontakter. Skoler som er berørt er Egge ungdomsskole, Egge barneskole, Steinkjer ungdomsskole, Steinkjer VGS og Steinkjer montessoriskole. Berørte elever ved disse skolene er i karantene og er testet. Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Status kultur og idrett

I forbindelse med dagens uavklarte situasjon knyttet til Covid-19 pandemien, vil alle treninger og arrangementer inkludert kampaktivitet for idretten være avlyst i perioden mandag 02.11.2020 til og med søndag 08.11.2020. Det samme gjelder alle møter og arrangementer, samt øvinger innenfor kultur og frivillig sektor.

Status helse

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med besøksstans i kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter. Når man gjør unntak, må enheten i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte og følge strenge restriksjoner knyttet til de som får unntak (smitteforebyggende tiltak).

Enhetene med HDO (heldøgnsomsorg) praktiserer p.t. «besøk i kontrollerte former», det vil si informasjonsplakater ved hovedinngang, registrering i besøksbok, håndsprit i hovedinngang, begrenset antall besøkende i leiligheter (ikke fellesareal), samt overflaterengjøring i leiligheter etter besøk. Denne ordningen videreføres.