– Har reddet oss fra det store sammenbruddet

Både Verran, Egge og Beistad sogn mangler prest. Sistnevnte har ikke hatt fast prest siden 20. Januar 2020.

Prost i Stiklestad prosti, Gustav Danielsen forteller om en stor mangel på prester. Foto: Innherred

– Da alle prester kan settes til oppdrag i andre menigheter i prostiet, vil ikke de berørte menighetene rammes mer enn de andre, men våren 2020 strøk vi ca. 20 av de planlagte gudstjenestene.

Det forteller prost i Stiklestad prosti, Gustav Danielsen. Og føyer til at Koronapandemien gjorde at ingen gudstjenester ble holdt fra midten av mars og ut mai måned.

Omskolering har vært redningen

Nå lyses det ut to stillinger som sokneprest med tjenestested i Steinkjer, Egge, Beistad og Verran. Prosten mener det er tilfeldig at de ulyser to stillinger samtidig, men forteller at dette er den tredje utlysning de har for Beitstad/Verran og den andre for Egge.

– Vi har over tid hatt utfordringer med å få til full bemanning, men det er lenge siden vi hadde to ledige samtidig over så lang tid, sier Danielsen.

– Det som har reddet oss fra det store sammenbruddet er alle de som nå omskolerer seg midt i livet og blir prester i voksen alder.

Prosten legger til at han samtidig har en trofast gruppe pensjonister og andre som vikarierer.

– Men de menighetene som mangler prest, har ikke den faste personen å forholde seg til.

– En slags hjemlengsel

En av de som valgte å omskolere seg i voksen alder er Janne Grete Jørstad. I dag er hun prest i Inderøy prestegjeld, men det tok noen år før hun våget å utdanne seg.

– For min del har det handlet om en slags hjemlengsel, som ikke stilnet før jeg fant veien til kirka og presteutdanningen, forteller Jørstad.

Hun er egentlig økonomiutdannet, med en variert arbeidsbakgrunn. Men havnet som 31-åring tilbake på skolebenken.

– På grunn av prestemangel har jeg fått «tjuvstarte» i yrket, og har nå jobbet som prestevikar i 3 år.

Dette har ført til en bratt læringskurve, og Jørstad påpeker mengden utbytte hun har fått av en utdanning i i voksen alder.

– Det handler nok om levd liv og nyttige erfaringer i ryggsekken. Jeg trives i jobben min, og kan ikke forestille meg å holde på med noe annet.

– Noen dager går man rett fra begravelse og sorg til dåpssamtalen og gleden, hele livet rommes på en dag, det setter jo ting i perspektiv.

Janne Grete Jørstad ble prest i voksen alder. I dag jobber hun i Inderøy kommune.

Forståelsesfull familie

Den største utfordringen for Jørstad da hun valgte å omskolere seg var hvordan hun vill klare å kombinere utdanning og familieliv.

– Det kan ikke stikkes under en stol at det har kostet, både for meg og for familien, understreker presten.

– Likevel er jeg heldig på mange måter, som har en forståelsesfull familie, som har tatt hensyn, men som og har vært tydelig på at nå vil de ha mamma i hus og ikke studenten i hus.

Responsen utenfra var ikke like positiv. Flere lurte på hvorfor i all verden hun ville bli prest og hva hun skulle med den utdanninga.

Denne holdningen kan også ses i sammenheng med den reelle prestemangelen i Norge, mener Jørstad og tror at oppfatningen av arbeidshverdagen til prester er litt misforstått.

– Det er også ingen tvil om at prestemangelen er reell, og at vi i årene fremover vil få større og større utfordringer knyttet til dette, og selvfølgelig er det bekymringsfullt.

Heggstad kirke i Inderøy. Foto: Vegard Eggen