De ansatte har gruet seg til denne dagen: – Det kom litt brått på

foto