Nå har både eiere og ansatte valgt sine representanter. Styreleder Jon Håvard Solum var ikke på valg og fortsetter, mens Eli Arnstad er gjenvalgt som nestleder, fremgår det i en pressemelding fra NTE.

Konsernstyret består av syv medlemmer og en observatør. To styremedlemmer velges blant de ansatte i NTE. I tillegg velges én observatør med tale- og møterett blant de ansatte.

Disse skal nå sitte i styret selskapet:

 • Styreleder: Jon Håvard Solum

 • Nestleder: Eli Arnstad (gjenvalgt)

 • Berit Svendsen (ny)

 • Hege Brende (ny)

 • Tor Ulleberg (ny)

 • Bjørn Helmersen, ansattvalgt, NTE Elektro AS (gjenvalgt)

 • John Ellingen, ansattvalgt, NTE Telekom AS (ny)

 • Mari Støen Gussiås, ansattvalgt observatør, NTE Energi AS (ny)

Ansattvalgte varamedlemmer:

 • Arne Stene, ansattvalgt, NTE Energi AS (ny)

 • May-Lis Halvorsen-Ringseth, ansattvalgt, NTE Marked AS (ny)

 • Stine Nordseth, ansattvalgt observatør, NTE Energi AS (ny)