Stort virusutbrudd på flere gårder: Johan Kristian måtte sende 25.000 kyllinger i døden

foto