Bråk om Steinkjers største boligprosjekt: Skal ha langet ut mot kommunen

foto