Parkeringsproblemene sprer seg – dette sier gårdeieren