De har nå kjøpt nabotomta til milliardselskapene. Nå ønsker de å få et nytt eventyr her.