Slik blir det sjeldne boligprosjektet i sentrum. Nå er to leiligheter solgt

foto