Tillitsvalgt for 300 reagerer på uklarheter: – Ingen tør å si fra hvem som skal ta ansvar

foto